https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/364
الزيارات : 476
נסים חזן

مناقصة 15/2021 تنفيذ مقطع باطون الوادي الجنوبي

رقم المناقصة :
15/2021
تاريخ النشر :
2021-08-20
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/363
الزيارات : 450
נסים חזן

مناقصة 14/2021 تنفيذ اعمال تطوير طرق داخلية

رقم المناقصة :
14/2021
تاريخ النشر :
2021-08-20
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/360
الزيارات : 433
נסים חזן

مناقصة 7/2021 عامل اجتماعي

رقم المناقصة :
7/2021
تاريخ النشر :
2021-06-05
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/359
الزيارات : 435
נסים חזן

مناقصة 06/2021 تنفيذ مقطع باطون الوادي الجنوبي

رقم المناقصة :
06/2021
تاريخ النشر :
2021-06-01
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/358
الزيارات : 470
נסים חזן

مناقصة 5/2021 معالج نفسي

رقم المناقصة :
05/2021
تاريخ النشر :
2021-05-10
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/356
الزيارات : 451
נסים חזן

مناقصة المستشار القانوني

رقم المناقصة :
3-2021
تاريخ النشر :
2021-03-20
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/355
الزيارات : 436
נסים חזן

مناقصة 02/2021 تنفيذ اعمال تطوير شارع يانوح جت

رقم المناقصة :
02-2021
تاريخ النشر :
2021-01-20
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/354
الزيارات : 403
נסים חזן

مناقصة 01/2021 تخطيط لتركيب صيانة انظمة الطاقة الشمسية

رقم المناقصة :
01/2021
تاريخ النشر :
0005-01-20
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/353
الزيارات : 444
נסים חזן

مناقصة 25/2020 تنفيذ أعمال تطوير طرق

رقم المناقصة :
25/2020
تاريخ النشر :
0001-10-20
https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/352
الزيارات : 414
נסים חזן

مناقصة 24/2020 تنفيذ أعمال كفائة الطاقة

رقم المناقصة :
24/2020
تاريخ النشر :
0006-10-20
مناقصة رقم 20/2020 تقديم خدمات حراسة https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/207
الزيارات : 2659
admin

مناقصة رقم 20/2020 تقديم خدمات حراسة

رقم المناقصة :
20/2020
الموعد الاخير للتقديم للمناقصه :
2020-08-06 12:00:00

מועצה מקומית אבו סנאן מזמינה הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה. במוסדות חינוך, מבני ציבור ואבטחת אירועים, במתקני המועצה ומתקנים נוספים, אבטחה ושמירה באירועים ושירותי אבטחה נוספים. את תנאי המכרז והמסמכים...

إقرأ المزيد
مناقصة عامة 21/2020 جمع النفايات المنزلية والتخلص منها. https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/208
الزيارات : 2406
admin

مناقصة عامة 21/2020 جمع النفايات المنزلية والتخلص منها.

رقم المناقصة :
21/2020
تاريخ النشر :
2020-07-26
الموعد الاخير للتقديم للمناقصه :
2020-08-13 11:00:00

מועצה מקומית אבו סנאן מזמינה בזאת הגשת הצעות לביצוע עבודות איסוף וסילוק פסולת ביתית ביישוב. את תנאי המכרז ומסמכים נלווים ניתן לרכוש תמורת 3000 ש"ח שלא יוחזרו אצל קופאית המועצה בימים ב-ה ושבת בשעות ה...

إقرأ المزيد
مناقصة عامة 19/2020 تقديم خدمات نقل للطلاب( حافلات عادية) وخدمات نقل للتعليم الخاص ( https://abu-sinan.muni.il/Tenders/topic/209
الزيارات : 2693
admin

مناقصة عامة 19/2020 تقديم خدمات نقل للطلاب( حافلات عادية) وخدمات نقل للتعليم الخاص (

رقم المناقصة :
19/2020
تاريخ النشر :
0019-07-20
الموعد الاخير للتقديم للمناقصه :
2020-07-22 23:00:00

מועצה מקומית אבו סנאן מזמינה בזאת הצעות מחברות הסעות למתן שירותי הסעות לתלמידים (אוטובוסים לחינוך הרגיל) ומתן שירותי הסעות לחינוך המיוחד (הסעות קווים). חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העב...

إقرأ المزيد

مناقصة رقم 18/2020 تنفيذ أعمال ترشيد طاقة في المدرسة الشاملة في أبو سنان

رقم المناقصة :
18/2020
تاريخ النشر :
2020-07-05
الموعد الاخير للتقديم للمناقصه :
2020-07-16 12:00:00

מועצה מקומית אבו סנאן מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים, לבצוע עבודות התייעלות אנרגיטית בבית ספר מקיף באבו סנאן. המכרז בשיטת ההנחה ממחיר אומדן, כאשר המחיר באומדן יהא מחיר מינימאלי וההנחה הינה כל...

إقرأ المزيد

مناقصة رقم 16/2020 جمع النفايات المنزلية والتخلص منها. تمديد

رقم المناقصة :
16/2020
تاريخ النشر :
2020-06-28
الموعد الاخير للتقديم للمناقصه :
2020-07-02 12:00:00

המועצה המקומית אבו סנאן מזמינה בזאת הגשת הצעות לביצוע עבודות איסוף וסילוק פסולת מתחומה, לאתר מורשה לטיפול ו/או סילוק פסולת, הכול בהתאם לתנאי מכרז זה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 3,000 ש"ח אצל קופא...

إقرأ المزيد

مناقصة رقم 16/2020 جمع النفايات المنزلية والتخلص منها

رقم المناقصة :
16/2020
تاريخ النشر :
2020-06-14
الموعد الاخير للتقديم للمناقصه :
2020-06-25 12:00:00

המועצה המקומית אבו סנאן מזמינה בזאת הגשת הצעות לבצוע עבודות איסוף וסילוק פסולת ביתית בתחומה לאתר מורשה לטיפול ו/או סילוק פסולת. את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה לחתום נ...

إقرأ المزيد

مناقصة رقم 14/2020 تزويد وصيانة آلات تصوير وطباعة للإستخدام في مؤسسات المجلس المحلي- تمديد

رقم المناقصة :
14/2020
تاريخ النشر :
2020-06-07
الموعد الاخير للتقديم للمناقصه :
2020-06-18 12:00:00

מועצה מקומית אבו סנאן מפרסמת הארכת מכרז לאספקת ותחזוקת מכונות צילום והדפסה לשימוש למוסדות המועצה. מועד אחרון להגשת הצעות הינו 18/6/20. לבירורים להתקשר למנהל הרכש כמיל חור 050-8810878 מייל kamiel2@beze...

إقرأ المزيد

21 - 40 من أصل ( 55 ) سجلات